Pedagogiska leksaker

Pedagogiska leksaker för barn

Att i barnens lek få in pedagogiska leksaker är viktigt för barnets utveckling. När barn leker och samtidigt gör det med pedagogiska leksaker så gör det lärandet roligt. Men hur vet man vilka leksaker som är pedagogiska leksaker och kreativa leksaker?

Många leksaker kan vara pedagogiska utan att man tänker på det och det finns inget lätt svar på vad som är en pedagogisk leksak. Men det finns vissa grundläggande egenskaper som man kan utgå från när man bestämmer sig för om en leksak är en pedagogisk leksak.

 • En leksak som är pedagogisk skall lära barnet en färdighet eller ge kunskap inom ett tema. Det primära syftet är inte att roa barnet.
 • Leksaker som är pedagogiska skall träna barnet att tänka, de skall bidra men kunskap eller träna fysiska färdigheter.
 • Ofta är pedagogiska leksaker modeller av prylar som vuxna använder. Det kan till exempel vara bilar, dockor, dammsugare.

Men nu kanske du tänker att nästan alla våra leksaker uppfyller dessa egenskaper. Det kan mycket väl vara så, men för att hitta de riktigt bra pedagogiska leksakerna så behöver vi dyka lite djupare.

Du behöver hitta leksaker som uppfyller även tre eller fyra av dessa villkor för att det skall vara riktigt bra pedagogiska leksaker.

 • Leksaker som ger barnet olika var och möjligheter till lärande.
 • Leksaker som inspirerar och motiverar till att lära sig mer.
 • Leksaker som utvecklas tillsammans med barnet.
 • Leksaker som inbjuder till samtal och samarbete med andra
 • Leksaker som lär barnet nya ord så att språket förbättras.
 • Leksaker som lär barnet att räkna.
 • Leksaker som gör att barnet upplever nya känslor.
 • Leksaker som utmanar och förbättrar barnet motorik.
kreativa leksaker

Byggleksaker är bra pedagogiska och kreativa leksaker.

När barnet bygger saker enligt en manual eller i fantasin med leksaker som LEGO eller andra byggsatser är mycket bra för pedagogiken. När barnet kan bygga själv ger det oändligt många möjligheter och det leder till att leken kan utvecklas i takt med barnet.

Samtidigt som barnet leker kommer även barnet att använda många viktiga ord för att beskriva former, placering och antal. Detta leder i sin tur att barnet även kommer i kontakt med matematik samtidigt som barnet utvecklar språket.

När barn leker med byggleksaker tränar de även finmotoriken i fingrarna och det förbättrar även rumsuppfattningen. Detta är väldigt viktigt då det är en grundläggande kunskap för att vi lättare skall förstå mattematik. Det matematiska tänkandet är nämligen kopplat till både fingrarna och rumskänslan.

De flesta konstruktionsleksaker har även en medföljande manual eller instruktion för att det skall byggas enligt en viss modell. Detta är väldigt bra då det ger barnet träning i att tolka symboler och att kunna följa en struktur.

Detta gör att barnet förbättrar sin egna fantasi och kan när de frigör sig från instruktionerna utvecklas snabbare på egen hand. Detta gör att kreativiteten utvecklas och barnet kan leka utan inblandning från vuxna.

vetenskapliga leksaker

Vetenskapliga leksaker

Att låta barnet leka med vetenskapliga leksaker är ett mycket bra val. Dessa är bra pedagogiska leksaker då utmanar den naturliga nyfikenhet som alla barn har.

Exempelvis ett barn som för första gången använder ett förstoringsglas kommer att få helt nya perspektiv  då barnet ser på saker på ett helt annat sätt när de kan se alla detaljer.

Att låta barnet få experimentera med fysik och kemi är oftast en mycket uppskattat lek då det är mycket spännande. När barnet leker med fysik och kemi används alla sinnen och det är utvecklande.

Fysik och kemi kräver även att barnet även behöver tänka kreativt för att klara olika utmaningar. Leker de då tillsammans med andra barn eller vuxna behöver de även diskutera erfarenheter och utbyta kunskap.

Att spela spel är pedagogiskt

Många spel ger indirekt många möjligheter till inlärning. Detta då de flesta spel fokuserar på kunskap om ett ämne eller liknande. Många spel är även pedagogiska då de kräver att barnet behöver göra beräkningar elle att räkna.

Spel är även socialt, detta gör att de sociala färdigheterna förbättras vilken är väldigt grundläggande för barnets uppväxt. Det sociala gör det även roligt vilket förenklar att lära sig matematik i leken, exempelvis genom att spela ett enkelt spel om Yatzy eller med en vanlig kortlek.

Engagera dig som vuxen för att göra leken mer pedagogiskt

När barn leker så kan föräldrar eller andra vuxna spela en stor roll i barnets utveckling. Som vuxen kan då lära barnet att göra leken mer pedagogisk.

Att få social kontakt med barnet är mycket viktigt istället för att låta barnet leka helt själva med en leksak eller en läsplatta.

Som vuxen engagera dig i barnets lek och tänk på att:

 • När barn leker så är det viktigt att lägga märke till själva processen och de ögonblick som uppstår under lärandet. Var med och se vad som händer under leken, vilka frågor dyker upp? Var med och lyssna på de samtal som uppstår och lägg märke till vilka ord som barnet lär sig.
 • När man barn leker med pedagogiska leksaker så behöver de ofta göra olika val som gör att leken går framåt. Detta utvecklar det sociala samspelet mellan barnen och ofta kan det vara bra att låta barnen leka helt på egen hand, men ibland kan det krävas av en vuxen att gå i mellan och hjälpa till.

Så när barnen leker, passa på att samtidigt ge dem möjligheten att samtidigt lära och vara kreativa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

×